کلینیک دامپزشکی روژان
mesocestoides

Mesocestoides

Mesocestoides

 

در این مقاله Mesocestoides بررسی خواهد شد:

میزبان قطعی آن قسمی گوشتخوار به نام Racconو Skunkو روباه و سگ و گربه می‌باشد. و دوره کامل زندگی انگل نامشخص بوده و لارو آن که به نام Tetrathyridiaنامیده می‌شود اما در حفره بطنی و قسمت‌های مختلف بدن پستانداران و پرندگان و خزندگان زندگی می‌کند. استروبیل آن‌ها ۱۰ سانتی‌متر تا دو متر درازا و ۲ تا ۵ میلی‌متر عرض دارد. اسکولکس آن‌ها ۴ بادکش دارد اما رستلوم و قلاب ندارد. کیسه جنسی بطنی بوده و در خط میانی بدن کرم جای دارد پروگلوتیدهای بارور دارای عضو Parauterineمی‌باشند در سگ و گربه ایجاد بیماری می‌کند.

 

Mesocestoides

 

توضیحات تصویر

Most evidence suggests three hosts (including an arthropod intermediate host, a vertebrate intermediate host, and a carnivore definitive host) are required for completion of the life cycle of Mesocestoides spp. Gravid, motile proglottids are shed in feces of the definitive host image . Proglottids contain many eggs within the parauterine organ, a structure unique to Mesocestoides image . Eggs lack a true shell, possessing only a thin embryophore enveloping a six-hooked oncosphere. The first intermediate host (presumed to be an arthropod) image becomes infected after eating proglottids or oncospheres. In the first intermediate host, it is believed the oncosphere develops into an undescribed larval stage probably similar to a cysticercoid or procercoid. When the first intermediate host is eaten by the vertebrate second intermediate host image , the larva develops into an infective larva (tetrathyridium) in the peritoneal cavity or in viscera. Asexual proliferation of tetrathyridia within the intermediate host has been observed occasionally in some Mesocestoides spp., although it is not known if this represents an abnormal state. The carnivorous definitive host ultimately becomes infected after eating tissue infected with tetrathyridia image . Upon ingestion, the scolex of the tetrathyridium evaginates and becomes anchored to the small intestinal mucosa, where it matures into an adult cestode. Gravid proglottids are passed typically 2-3 weeks post infection in the natural host. Humans are believed to become infected after eating undercooked meat or viscera containing tetrathyridia image

لپتوسپیروز سگ‌ها
ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبسایت و اینستاگرام ما را دنبال نمایید

به روز ترین کلینیک دامپزشکی تهران، کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱

راهنمای پرورش، نگه‌داری و بیماری های متداول سگ و گربه، (بازنویسی کتاب آقای دکتر اوحدی نیا توسط آقای دکتر احمدرضا الهیار ترکمن)

قبل از انجام هرگونه اقدام با دامپزشک خود مشورت نمایید؛ادمین و سایت روژان پت هیچگونه مسئولیتی در قبال اقدامات خودسرانه و عواقب ناشی از آن ندارد.