کلینیک دامپزشکی روژان

نویسنده - rozhan-admin

تولید مثل خرگوش

آشنایی با آناتومیک خرگوش و خصوصیات بدنی خرگوش ها

خصوصیات آناتومیک خرگوش : تاریخ فسیل کشف شده خرگوش ۳۰ ـ ۴۰ میلیون سال پیش می‌باشد. ولی زمان واقعی اهلی شدن این حیوان به دوران راهبان کاتولیک فرانسوی اولیه بازمی‌گردد . آنها نژادهایی از خرگوش را که امروزه با عنوان نقره...

dog_2

بهترین حیوان خانگی، برای نگهداری در آپارتمان

کلیه حیواناتی که به عنوان همدم انسان در منزل نگهداری می شوند را به عنوان بهترین حیوان خانگی به شمار می آورند. حیوانات خانگی را می تواند در دو گروه حیوانات خانگی متداول (شامل: سگ، گربه، پرندگان زینتی و ماهیان آکواریومی)...