کلینیک دامپزشکی روژان
ارزیابی انعقاد خون در پرندگان

ارزیابی انعقاد خون در پرندگان

ارزیابی انعقاد خون در پرندگان

 

در این مقاله ارزیابی انعقاد خون در پرندگان بررسی خواهد شد:

آسیب عروقی منجر به سه واقعه می‌شود:

  • در معرض قرار گرفتن خون با ترومبوپلاستین بافت (فاکتور III)، مسیرلخته شدن بیرونی را فعال می‌کند
  • در معرض قرار گرفتن خون به زیر اندوتلیوم، مسیر ذاتی را فعال می‌کنند (که ضعیف کار می‌کند یا غایب است) و باعث تحریک چسبندگی و تجمع ترومبوسیت ها به یک پلاگین در آسیب می‌شود.
  • تنگی رگ، از طریق مکانیسم‌های هومرال مختلف و محلی، که جریان خون را کند نشان می‌دهد، باعث کاهش از دست دادن خون می‌شود و اجازه زمان لازم برای برای چسبیدن ترومبوسیت ها به محل آسیب را می‌دهد.

بنابراین مسیر بیرونی مهم‌ترین وسیله لخته شدن خون در پرندگان می‌باشد. به دنبال تنگی عروق وچسبندگی ترومبوسیت ها، مسیر بیرونی یک لخته فیبرین را روی ترومبوسیت ها تشکیل می‌دهد و به اندوتلیوم عروقی اجازه شروع ترمیم را می‌دهد. این فرآیند می‌تواند به اندازه ده ثانیه رخ دهد.

متأسفانه هیچ تست تجاری برای ارزیابی مسیر بیرونی مرغی در دسترس نیست.

آزمایشات بالینی برای ارزیابی انعقاد خون در پرندگان شامل:

  • ارزیابی ترومبوسیت ها. باید ۱-۲ ترومبوسیت ها در هر میدان روغن غوطه ور شود. تخمین زده می‌شود تعداد ترومبوسیت/ میکرولیتر می‌تواند با شمارش میانگین تعداد ترومبوسیت ها در پنج میدان پرقدرت محاسبه شود و سپس از فرمول روبرو استفاده می‌شود: برآورد تعداد ترومبوسیت در هر میکرولیتر= تعداد متوسط ترومبوسیت ها / ۱۰۰۰×۳,۵۰۰,۰۰۰.. تعداد طبیعی ۲۰،۰۰۰-۳۰،۰۰۰ در هر میکرولیتر (l/ 109 ×-۳۰ ۲۰).

مدت زمان خونریزی در ماکیان کشیدن شانه با یک سوزن ارزیابی شده است. زمان خونریزی طبیعی به طور متوسط هشت دقیقه است.

  • زمان لخته شدن خون، در کل خون در یک لوله ساده قرار داده می‌شود، انکوبه می‌شود و سپس تا زمان ایجاد لخته معکوس می‌شود. این مسیر ذاتی و مشترک را ارزیابی می‌کند و خون به طور معمول در ۲-۱۰ دقیقه لخته می‌شود. این زمان با آلودگی بافت به ترومبوپلاستین تسریع شود. یک روش جایگزین قرار دادن خون در لوله‌های مویرگی و شکستن لوله‌ها تا زمان ایجاد لخته، به طور معمول در کمتر از پنج دقیقه می‌باشد.
حرف زدن کاسکو
ادامه مطلب

• زمان پروترومبین PT) )، که مسیر بیرونی و مشترک را ارزیابی می‌کند، می‌تواند استفاده شود اما به ترومبوپلاستین مرغی احتیاج دارد. ترومبوپلاستین پستانداران به طور قابل توجهی PT طولانی دارد.

در این مقاله ارزیابی انعقاد خون در پرندگان بررسی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبسایت و اینستاگرام ما را دنبال نمایید

به روز ترین کلینیک دامپزشکی تهران، کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱

طب پرندگان زینتی

قبل از انجام هرگونه اقدام با دامپزشک خود مشورت نمایید؛ادمین و سایت روژان پت هیچگونه مسئولیتی در قبال اقدامات خودسرانه و عواقب ناشی از آن ندارد.