کلینیک دامپزشکی روژان

تفسیر نتایج خون­ شناسی در خرگوش

تفسیر نتایج خون­ شناسی در خرگوش

در این مقاله تفسیر نتایج خون­ شناسی در خرگوش بررسی خواهد شد:

محدوده مرجع پارامترهای خون­شناسی در جدول ۲.۲ ارائه شده‌اند. این جدول، تصویر خون شناسی شاخصی از وضعیت سلامت عمومی خرگوش را نشان می‌دهد. استرس و بیماری‌های مختلف، پارامترهای خون­شناسی را تغییر می‌دهند. هینتون و همکاران (۱۹۸۲) یافته‌های هماتولوژیکی را در ۱۷۷ خرگوش سالم و بیمار تحلیل نمودند و دریافتند که سلولیت خون، شاخص مناسبی برای بیماری به­ویژه با توجه به تعداد الکترولیت‌ها (این‌ها گرایش به فشردگی دارند) و لنفوسیت‌ها (تعداد مختلف‌ است ولی هتروفیل­ها در حیوانات بیمار غالب می‌شوند) است.

این یافته‌ها با یافته‌های آلودگی‌های تجربی در خرگوش‌ها (توث و کراگر، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹) و پژوهش بالینی هارکورت-براون و بیکر (۲۰۰۱) در یک راستا است.

خرگوش‌های نگهداری­ شده در بیرون ساختمان با دسترسی نامحدود به ورزش و جهش، تعداد گلبول‌های قرمز خون، مقادیر هموگلوبین، تعداد لنفوسیت‌ها و هماتوکریت­های بسیار بالاتری دارند. یک مقایسه میان خرگوش‌های نگهداری­شده در جعبه‌ها و آن‌هایی که از بیماری دندان رنج می‌برند، صورت گرفته است.

جدول ۲.۲. محدوده مرجع خون­شناسی

 محدوده مرجع آزمایشگاهی (جیلت، ۱۹۹۴)یادداشت
الکترولیت‌ها۴-۷Anisocytosis, polychromasia، تعداد اندک گلبول‌های قرمز هسته در و اجسام هاول- جولی ممکن است در خرگوش نرمال باشند.
هموگلوبین۱۰-۱۵ g/dl 
PCV۳۳-۴۸%(۰.۳۳-۰.۴۸ L/L)۳۱-۴۰ درصد محدوده نرمالی برای خرگوش‌های خانگی است.
MCV۶۰-۷۵  m۳ 
MHC۱۹-۲۳ pg 
MCHC۳۴.۵ g/dl 
رتیکلوسیت ها۲-۴%تعداد کم نرمال است، با آنمی حیات بخش افزایش می‌یابد.
پلاکت‌ها۲۵۰-۶۰۰ /l( ) 
گلبول‌های سفید۵-۱۲ /l( )تعداد کل گلبول‌های سفید معمولاً ثابت است، افزایش حاکی از حمله­ای مهم است.
نوتروفیل­ها۳۰-۵۰%نسبت نوتروفیل: لنفوسیت تقریباً ۱:۱ در یک فرد بالغ سالم است که در عفونت حاد افزایش می‌یابد.
لنفوسیت‌ها  ۳۰-۶۰%تعداد لنفوسیت‌ها در عفونت حاد کاهش می‌یابد و به این ترتیب نسبت نوتروفیل: لنفوسیت افزایش می‌یابد؛ تعداد کم لنفوسیت‌های بزرگ در گردش خون نرمال است؛ لنفوسیت‌های فعال­شده نیستند.
ائوزینوفیل­ها۰-۵%معمولاً به­طور یکسان با انگل­زدگی بالا نمی‌رود
Basophils۰-۸%اهمیت کاهش شناخته نشده است
Monocytes۲-۱۰%معمولاً در حیوانات مبتلا به بیماری مزمن افزایش می‌یابد.

پارامترهای گلبول قرمز

محدوده‌های مرجع برای مقادیر گلبول بسته­بندی­شده (PCV) بین منابع متفاوت‌اند و مقادیرشان بین ۳۰ و ۵۰ درصد است (مالی، ۱۹۹۶). خرگوش‌های خانگی تمایل به داشتن مقادیر  PCV پایین­تر از انتهای محدوده معمولاً بین ۳۰ و ۴۰ درصد دارند (هارکورت-براون و بیکر، ۲۰۰۱).

هضم چربی‌ توسط خرگوش
ادامه مطلب

مقادیر بزرگ‌تر از ۴۵ درصد نشان­دهنده دهیدراسیون به­ویژه در خرگوش‌هایی است که از مشکلات حرکت روده­ای رنج می‌برند. مقادیر کمتر از ۳۰، درصد نشان­دهنده آنمی است که به طبقات غیر حیات­بخش و حیات­بخش با روش مشابه با سایر گونه‌ها قابل دسته­بندی است. آنمی حیات بخش (Regenerative) با کاهش حاد خون مرتبط است که مکانیسم­های جبران درصدد ایجاد توازن هستند.

علل رایج این امر شامل هجوم سنگین حشرات یا مکان‌هایی است که خونریزی به­ طور متناوب رخ می‌دهد، مانند endometrial aneurysm رحمی یا adenocarcinomas رحمی که در ماده خرگوش‌های unneutered میانسال، شایع است.

مسمومیت سربی ممکن است موجب آنمی حیات­بخش با وجود الکترولیت‌های هسته ­دار، hypochromasia، poikilocytosis  و لکه ­دار شدن basophilic سیتوپلاسمی شود (فوج، ۲۰۰۰). آنمی غیر حیات­بخش ناشی از بیماری‌هایی همچون لنفوما یا نارسایی حاد کلیوی است. بیماری خود ایمن همولیتیک حتی با اینکه گزارش‌هایی ارائه شده‌اند، به­ صورت پدیده بالینی در خرگوش‌های خانگی توصیف نشده است. آنمی همولیتیک خود ایمنی در خرگوش‌های آزمایشگاهی مبتلا به لنفوسارکوما گزارش شده است (ویسبروث، ۱۹۹۴). بیماری ناتوانی مزمن مانند اختلالات دندان یا آبسه‌ها معمولاً نتیجه آنمی خفیف در خرگوش‌های خانگی است (هارکورت-براون و بیکر، ۲۰۰۱).

گلبول‌های قرمز هسته­ دار خون ممکن است با فرآیندهای عفونی حاد مرتبط باشند؛ با اینکه احتمال کمی وجود دارد که در فیلم‌های خون نرمال نشان داده شوند. از لحاظ تجربی، عفونت‌های اشرشیا و استافیلوکوکوس اورئوس موجب افزایش تعداد گلبول‌های قرمز هسته­ دار جریان خون در طی مرحله septicaemic می‌شوند (توث و کریوگر، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹).

در این مقاله تفسیر نتایج خون­ شناسی در خرگوش بررسی شد.

وبسایت و اینستاگرام ما را دنبال نمایید

به روز ترین کلینیک دامپزشکی تهران، کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱

طب خرگوش

نویسنده:پروفسور مولی وارگا

مترجم:آقای دکتر احمدرضا الهیار ترکمن

قبل از انجام هرگونه اقدام با دامپزشک خود مشورت نمایید؛ادمین و سایت روژان پت هیچگونه مسئولیتی در قبال اقدامات خودسرانه و عواقب ناشی از آن ندارد