کلینیک دامپزشکی روژان
واکسن های طیور

واکسیناسیون طیور( روش‌های معمول)

در این مقاله روش‌های معمول واکسیناسیون طیور بررسی خواهد شد:

روش‌های معمول واکسیناسیون

۱-روش آشامیدنی ۲-روش قطره چشمی
۳-روش اسپری یا روش آئروسل
۴-روش تزریق زیر جلد یا داخل
۵-تلقیح در نسوج بال
۱-روش آشامیدنی

روش فوق باید عیناً بر طبق دستورالعمل موسسه سازنده واکسن صورت پذیرد بال توجه به دستورالعمل‌ها و اعمال کلیه شرایطی که باید در این طریقه مایه کوبی در نظر گرفت. می‌توان اقدام به رقیق کردن واکسن کرده از معایب این روش دریافت واکسن بطور غیر یکنواخت توسط طیور گله است دز بیشتری و تعدادی دز کمتری را دریافت کنند.

در این صورت عیار آنتی بادی حاصله در این روش (آشامیدنی) در گله غیر یکنواخت و امکان آلوده شدن جوجه‌هایی که دارای عیار آنتی بادی پایین می‌باشند با ویروس بیماری زا وجود خواهد داشت.

واکسن‌های IBDV-NDVILTV-IBV-AEV را می‌توان به روش فوق بکار برد.

۲-روش قطره چشمی

روش فوق باید عیناً بر طبق دستورالعمل موسسه سازنده واکسن صورت پذیرد با توجه به دستورالعمل‌ها عموماً مقدار ۱۰۰۰ دز واکسن را در ۲۵ سانتی متر مکعب آب مقطر و یا سرم فیزیولوژی و یا آب جوشیده سرد شده حل کرده و برای ۱۰۰۰ قطعه (جوجه- نیمچه –پولت) بکار می‌برند. در این روش یک قطره از محلول محتوی واکسن توسط قطره چکان مخصوص در داخل چشم چکانده می‌شود.
واکسن‌های NDVILTV-IBDV-IBV-NDV را می‌توان به روش فوق بکار برد.

۳-روش اسپری و یا روش آئروسل

با توجه به اهمیت و تفاوتهایی که دو روش اسپری و آئروسل با همدیگر دارند یک دستورالعمل کلی در زمینه نحوه ارائه می‌شود. با روش فوق می‌توان واکسن‌های ILTV-IBDV-IBV-NDV را جهت پیشگیری از بیماری‌های مربوطه بکار گرفت.

کلینیک دامپزشکی پرندگان
ادامه مطلب

۴-روش تزریقی

اصولاً کلیه واکسن‌های کشته و تعداد محدودی از واکسن‌های زنده را می‌توان با روش تزریقی مورد استفاده قرار داد.

از مزایای این روش:

-استفاده از حداکثر عیار آنتی ایمنی بدست آمده و دوام عیار حاصله به مدت طولانی
-وارد کردن مقدار یک دز آنتی ژن مورد نظر به هر قطعه
-یک دست بودن عیار آنتی بادی حاصله در این روش
-کاهش استرس ناشی از مصرف مداوم واکسن‌های زنده

راه‌های تزریق

اصولاً عضله سینه طیور و زی‹ جلد ناحیه گردن توصیه می‌شود. آخ’را تزریق واکسن کشته در سطح بالایی دم طیور بکار گرفته شده و همچنین واکسن مارک در ۱۸ روزگی دوران جنینی (در زمان انتقال تخم مرغ نطفه دار از دستگاه ستر به هچر) مورد استفاده قرار گرفته و با موفقیت همراه بوده است.

در این مقاله روش‌های معمول واکسیناسیون طیور بررسی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبسایت و اینستاگرام ما را دنبال کنید

به روز ترین کلینیک دامپزشکی تهران، کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱