کلینیک دامپزشکی روژان
ناهنجاری‌های رادیوگرافی پرندگان

ناهنجاری‌های رادیوگرافی

 

در این مقاله همه چیز در خصوص ناهنجاری‌های رادیوگرافی بررسی شده است، با ما همراه باشید؛

ناهنجاری‌های رادیوگرافی

 سیستم اسکلتی عضلانی:

ناهنجاری‌های مشاهده شده شامل موارد ذیل هستند:

 • ناهنجاری‌های مادرزادی مانند جناغ سینه شکافته معمولاً مشاهده می‌شود. این ناهنجاری به شکل نقص دو نیمه جناغ و بسته شدن حین رشد جنینی، ایجاد می‌شود.
 • ناهنجاری‌های رشدی مانند قوز، انحنای ستون فقرات، پیچ برداشتن استخوان‌های بلند و چرخش استخوان مچ پا معمولاً در پرندگان جوان به دلیل رژیم غذایی ضعیف خودشان یا مادرانشان، مشاهده می‌گردد. بیماری متابولیک استخوان (معمولاً پرکاری پراتیروئید ثانویه تغذیه ای) به دلیل این تغییرات رخ می‌دهد و نیز ضخامت قشر و وجود تعداد زیاد struts داخلی در نواحی متافیزی استخوان‌های بلند را کاهش می‌دهند.
 • شکستگی‌ها و در رفتگی‌ها. این موارد معمولاً در پرندگان مسن تر، پرندگان دارای سوءتغذیه یا آن‌هایی که در معرض تروما قرار گرفته‌اند، مشاهده می‌شود. باید مراقب بود تا اطمینان حاصل شود که تغییرات ریز هنگام شکستگی‌ها و جابجایی‌های آشکار نادیده گرفته نشوند. به ویژه شکستگی‌های استخوان غرابی به راحتی مورد غفلت قرار می‌گیرند.
 • آرتروزها معمولاً در پرندگان مسن شایع است ولی آرتروز عفونی در هر سنی مشاهده می‌شود. میزان تکثیر استخوان در بیماری درژنراتیو مفصل پرندگان در رادیوگرافی پرندگان وضوح کمتری دارد. آرتروز عفونی در پرندگان معمولاً در رادیوگرافی به شکل فضای مفصل بزرگ شده دیده می‌شود و برای تأیید نیاز به آرتروسنتز دارد.

در ادامه نکات:

 • استئومیلیت معمولاً به شکل واکنش پریوستئال و پوکی استخوان مشاهده می‌گردند. این ناهنجاری به دلیل ماهیت پراکنده‌اش که باعث متأثر شدن چندین استخوان مجاور می‌شود، قابل تشخیص است.
 • تغییرت نئوپلاستیک در استخوان‌ها معمولاً به شکل انهدام رگ بزرگ دیده می‌شوند ولی واکنش‌های پریوستئال استخوان و بازسازی استخوان مکرراً مشاهده می‌گردند. استئوسارکوما در پرندگان مشاهده نمی‌شود زیرا سرعت ایجاد بدشکلی همانند پستانداران نیست.
 • هایپروستوز پلی استاتیک. کلسیم تحت تأثیر استروژن، در مدولا استخوان‌های بلند قرار می‌گیرد به طوری که مخزنی برای تشکیل تخم می‌شود. این باعث می‌شود استخوان‌ها ظاهر لکه دار و سفت radio-opaque در رادیوگرافی بگیرند. این وضعیت هم چنین در تومورهای سلول سرتولی ترشح کننده استروژن مشاهده می‌گردد.
 • استئوپنی به شکل کاهش radio-opacity استخوان‌ها مشاهده می‌شود. و معمولاً ظاهر لکه دار در حفره مدولا دارد.

سیستم قلبی عروقی:

ناهنجاری‌های مشاهده شده شامل موارد ذیل است:

 • گاهی اوقات بزرگ شدن قلب دیده می‌شود ولی نیاز به تعیین نرخ عرض قلب: عرض قفسه سینه برای تشخیص بزرگ شدن قلب واقعی (بالا) از بزرگ شدن قلب نسبی (زیرین) مشاهده شده در microhepatica است.
 • ریزش‌های پریکارد را می‌توان به شکل نیمرخ قلب کروی شکل مشاهده کرد ولی برای بررسی مایع دقیق در کیسه پریکارد نیاز به سونوگرافی دارد.
 • سخت شدن شاهرگ‌ها را می‌توان به شکل عروق بزرگ شده در radio-opacity مشاهده نمود. در موارد پیشرفته این عروق ظاهر کانی شده لکه دار دارند.

دستگاه تنفس:

ناهنجاری‌های مشاهده شده شامل موارد ذیل است:

 • ذات الریه و احتراق ریوی ممکن است منجر به کاهش کلی برجستگی پارا برانش ها شوند.
 • التهاب کیسه‌های هوایی طیف شدیدی دارد و با خطوط radio-opacity متمایز که کیسه‌های هوایی ضخیم را نشان داده قابل مشاهده است و تقریباً جزئیات کامل سلومیک از دست رفته‌اند.
 • اجسام خارجی تنفسی معمولاً قابل مشاهده هستند ولی باید مراقب بود با مواد جذب شده در چینه دان اشتباه گرفته نشوند.
 • عفونت حاد کیسه‌های هوا با بیماری مزمن تنفسی رخ می‌دهد و به شکل کیسه‌های هوای بسیار آلوده شده مشاهده می‌گردند که در اطراف کلوآک و بخش دمی دستگاه روده ای گسترده شده است.
 • emphysema زیرپوستی به دلیل پارگی کیسه هوا ناشی از تروما یا عفونت مزمن رخ می‌دهد. هوا را می‌توان زیر پوست در هر جای بدن مشاهده نمود.

دستگاه گوارش:

ناهنجاری‌های مشاهده شده شامل موارد ذیل هستند:

 • گرفتگی چینه دان. با اینکه معمولاً حجم کمی از مواد جذب شده در چینه دان موجود هستند ولی مقادیر زیادی مایع و مواد غذایی که باعث متورم شدن چینه دان می‌شوند باعث ایجاد ناهنجاری می‌گردند.
 • آماس پیش معده. پیش معده معمولاً هنگام رادیوگرافی خالی و جمع و جور است و باریکه ای در آن وجود دارد که وارد بطن می‌شود. وجود گاز، مواد غذایی یا شن در پیش معده ناهنجار است به ویژه اگر پیش معده بسیار بزرگ شده باشد.
 • بهم فشردگی معده. با اینکه معمولاً مقادیر اندکی از مواد radio-opacity در بطن دیده می‌شود ولی نباید بسیار بهم فشرده بوده یا به طرف بخش دمی پیش معده یا بخش دمی اثنی عشر کشیده شده باشند.
 • کاستی‌های موجود در روده و شکم حاکی از وجود جسم خارجی است.
 • انسداد روده ای. حلقه‌های بزرگ پر از گاز روده حاکی از وجود انسداد روده ای هستند.
 • بهم فشردگی کلوآک. کلوآک باید به شکل بافت نرم گنبدی شکل باشد که به مقعد ختم گردد. انبساط یا وجود ماده radio-opacity غیر عادی است.
 • فوران سلومی. از بین رفتن جزئیات در سلوم حاکی از وجود مایع است. در نمای جانبی، دیواره سلومیک شکمی بین انتهای جناغ سینه و استخوان‌های شرمگاه باید اندکی مقعر شکل باشد دیواره مقعر شکمی حاکی از انبساط سلومی به شکل نشت، organomegaly یا چربی سلومی اضافی است.
معاینه پای پرندگان
ادامه مطلب

کبد:

ناهنجاری‌های مشاهده شده شامل موارد ذیل است:

 • هپاتومگالی. کبد بزرگ شده به صورت عرضی به سمت پشت خطوط کشیده شده بین شانه و acetabulum می‌رود. در نمای جانبی، فاصله بین کبد پشتی و پیش معده شکمی ناپدید شده و پیش معده ممکن است از قسمت پشتی بخش دمی معده را فشار دهد.
 • میکروهپاتیکا. در برخی گونه‌ها (مانند طوطی دم بلند) کوچک تر بودن کبد نسبت به چیزی که انتظار می‌رود، رایج است. این امر به دلیل وضعیت بالینی نیست.
 • آسیب‌های تروماتیک. ترومای نیروی نافذ (تصادف با پنجره‌ها و ماشین‌ها) ممکن است منجر به پارگی کیسه‌های هوا و نشت هوا به داخل سلوم گردد. این به صورت جدایی کبد به شکل شکمی از جناغ سینه و به شکل فوقانی از کبد و به شکل دمی از معده می‌گردد.

طحال:

اسپلنومگالی در نمای جانبی به وضوح قابل مشاهده است (شکل ۵.۱۵) و گاهی اوقات در نمای VD نیز دیده می‌شود. با اینکه معمولاً فرآیند عفونی را نشان می‌دهد و بزرگی طحال در بیماری‌های لوسمیک مانند لنفوما یا لنفوسارکوما نیز دیده شده است.

دستگاه ادراری:

ناهنجاری‌های مشاهده شامل موارد ذیل هستند:

 • بزرگ شدگی کلیه. کلیه‌ها به طور نرمال با هوا احاطه شده‌اند و بالای خط دیواره حفره کاسه ای شکم و به موازات ستون فقرات قرار دارند. انبساط شکمی این خط و از بین رفتن محفظه هوایی اطراف حاکی از بزرگ شدگی کلیه است.
 • کانی زایی کلیوی به شکل radio-opacity افزوده شده کلیه‌ها دیده می‌شود که غیر معمول است.
 • تشکیل سنگ‌های ادراری به ندرت مشاهده می‌شود. تراکم‌های radio-opacity قرار گرفته بین قسمت دمی کلیه‌ها و کلوآک حاکی از سنگ‌های ادراری است. سایر یافته‌ها شامل لاغر شدن یک کلیه و نرمال بودن یا بزرگ شدن کلیه دیگر می‌باشد. در برخی موارد پیشاب نای متسع شده توسط یک یا بیش از یک سنگ اورات که در رادیوگرافی قابل مشاهده هستند، مسدود می‌شود.
 • نئوپلازی بیضه به صورت اثر توده ای در ناحیه بخش فوقانی کلیه‌ها وجود دارد که باید از بزرگ شدگی ناشی از فعالیت هورمونی فصلی تمیز داده شود. میزان این بزرگ شدگی تا حدودی مختص گونه است (در اردک‌ها بزرگ شدگی نشان دار وجود دارد.) اگر سلول تومور سرتولی وجود داشته باشد، افزایش ترشح استروژن ممکن است باعث ایجاد برآمدگی استخوان پلی استاتیک شود.
 • بزرگ شدگی تخمدان نیز منجر به افزایش اثر توده ای در ناحیه بخش فوقانی کلیه می‌شود. کیست‌های بزرگ ممکن است منجر به از بین رفتن تراوش سلومی از طریق سونوگرافی شوند.
 • اتصال تخم‌ها معمولاً به شکل یک تخم در بخش دمی سلومی دیده می‌شود. اگر این مورد بیش از چند روز دیده شود، ظاهر پوسته محکم و سفت می‌گردد. نمودار شدن تخم‌های دارای پوست نازک دشوار تر بوده و برای تشخیص نیاز به سونوگرافی است.

تخم‌های باقیمانده در رادیوگرافی به شکل تخم‌های دارای پوست خیلی محکم بوده یا ظاهر فروریخته دارند که به شکل یک تخم قابل تشخیص نیست.

 

 

 

 

در این مقاله همه چیز در خصوص ناهنجاری‌های رادیوگرافی بررسی شد.

جهت دریافت اطلاعات رایگان بیشتر به وبسایت و پیج ما مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

تذکر مهم : این مطلب برگرفته از کتاب راهنمای بهداشت، پرورش و نگهداری ماهیان زینتی است. نکته قابل توجه این است که تشخیص و درمان هر بیماری ای الزاما بر عهده دامپزشک است. و درمان های نامبرده شده در مقالات وبسایت صرفا جهت آشنایی افراد با برخی مطالب ابتدایی است. بدیهی است که کلینیک و سایت روژان پت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص انجام اعمال خودسرانه افراد ندارد.جهت دریافت اطلاعات بیشتر درمورد منابع ما به این مقاله مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

بهترین کلینیک  دامپزشکی تهران کجاست؟

 

کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱