کلینیک دامپزشکی روژان
خرگوش

دفع و فروبری کائکوتورف­ها خرگوش

دفع و فروبری کائکوتورف­ها

تخمیر باکتریایی درون میان¬روده درنتیجه ترکیب اسید آمینه‌ها، اسیدهای چرب سبک و ویتامین‌های محلول در آب است. باقیمانده محتویات میان¬روده، خمیرهای نرم و سیاه رنگ سرشار از باکتری، اسید آمینه، ویتامین و مواد معدنی را تشکیل می‌دهد. خمیر به¬صورت پشگل های نرم یا کائکوتورف¬ها دفع می‌شود. محتویات Caecal در روده بزرگ به¬سرعت و بدون تفکیک مکانیکی جامدات و مایعات عبور کرده و توده‌های پشگل به فوسوس کولی تقسیم می‌شوند. لیزوزوم در طول مرحله پشگل¬های نرم در لومن روده دیستال ترشح (کامرا و پیوریر، ۱۹۸۴) و وارد کائکوتورف ها می‌شود. قسمت غده ای فوسوس کولی برای روغن¬کاری سطح روده¬ای مفید است و انتقال سریع محتویات روده را تسهیل می کند. سلول‌های Goblet ترشح مخاط را به دنبال دارد که در توده‌هایی کپسوله و مانع انتشار الکترولیت‌ها می‌شوند. به این ترتیب، توده‌های بزرگ محتویات caecal تولید و به صورت دسته‌های متناوب کائکوتورف دفع می‌شوند.
کائکوتورف ها در خرگوش‌های سالم مستقیماً از مقعد مصرف شده و به¬طور کامل بلعیده می‌گردند. تحریک مکانورسپتتورهای راست¬روده، ادراک بوی خاص پشگل های نرم، غلظت خون متابولیسم‌ها و هورمون‌های مختلف، باعث فعال شدن کائکوتورف¬ها از مقعد می‌شود (فیکیت، ۱۹۸۹). زمانی که غذا کمیاب است، همه کائکوتورف¬ها مصرف می‌شوند. زمانی که غذا در دسترس باشد، محتویات پروتئین و فیبر خوراک، میزان کائکوتورف¬های مصرف¬شده را تحت تأثیر قرار می¬دهد. سطوح افزایش¬یافته فیبر، کائکوتورف را افزایش می‌دهد ولی سطوح بالای پروتئین آن را کاهش می‌دهد.

نکات کلیدی فیزیولوژی دل و روده

• سیستم معده¬ای-روده¬ای خرگوش برای هضم مقادیر زیاد غذاهای فیبری تنظیم شده است.
• خرگوش‌ها، دارای مخمرهای روده خلفی با میان روده بزرگ هستند که به¬طور دوره¬ای محتویاتش را در روده بزرگ تخلیه می‌کند. تخمیر میکروبی در میان روده نتیجه شکل¬گیری خمیر نرم محتوی اسیدهای آمینه، اسیدهای چرب سبک، میکرو ارگانیسم‌ها و ویتامین‌هاست.
• توده‌های کپسوله¬شده مخاطی از مواد نرم caecal یا “کائکوتورف¬ها”، هم¬زمان با بروز از مقعد فرو برده شده و درنهایت برای تأمین منبع تغذیه دیگر خورده می‌شوند. این فرآیند کائوکوتروفی نامیده می‌شود.
•گوارش در معده و روده کوچک همانند سایر حیوانات تک¬یاخته است.
•روده بزرگ خرگوش برای ترکیب و تفکیک تکه‌های فیبری غیر قابل هضم از تکه‌های کوچک هضم-شده و مایعات تنظیم شده است.
•اجزاء فیبری غیر قابل هضم و قابل هضم رژیم غذایی به طور هم زمان در جهات مخالف به روده پروکسیمال رانده می‌شوند.
•الگوی حرکت در روده بزرگ و میان روده به صورت دوره ای و کامل با دفع محتویات caecal به صورت کائکوتورف تغییر می‌کند.

چرخه estrus خرگوش (تولید مثل و خنثی ­سازی خرگوش)
ادامه مطلب

و در ادامه نکات:

• ناحیه انطباق¬یافته خاص روده بزرگ، فوسوس کولی به صورت pacemaker برای کنترل حرکت کلنی عمل می‌کند. فوسوس کولی به شدت عصبی و عروقی بوده و متأثر از متابولیت ها و هورمون‌های خونی مانند پروستاگلاندین و آلدوسترون است.
• تکه‌های کوچک و مایعات به صورت عقب گرد از روده پروکسیمال به میان روده بزرگ که تخمیر باکتریایی رخ می‌دهد، هدایت می‌شوند. اسیدهای چرب سبک محصول تخمیر باکتریایی هستند.
• شالوده تخمیر caecal متشکل از غذای هضم نشده ای است که به روده بزرگ می رسد. به¬علاوه، شامل محصولات دفع شده و موادی مانند موکوپلی ساکاریدها و سلول‌های پوسته شده از دستگاه گوارش است.
•اوره ممکن است در میان روده از جریان خون منتشر شده و به صورت منبع نیتروژن باکتری caecal عمل کند.
•جمعیت میکرو ارگانیسم‌های درون میان روده به طور دقیق با زمان روز، caecal pH و ماده غذایی تنظیم و تغییر می‌کند.
•تکه‌های بزرگ فیبر هضم نشده از روده دیستال رانده شده و به صورت پشگل های سفت در می‌آیند. جذب و ترشح آب، الکترولیت‌ها و اسیدهای چرب سبک در روده بزرگ بر اساس نوع پشگل های عبور داده شده، تغییر می‌کند.
• فیبرهای غیر قابل هضم، حرکت روده را تحریک می‌کنند.

در این مقاله همه چیز در خصوص دفع و فروبری کائکوتورف­ها خرگوش بررسی شد.

جهت دریافت اطلاعات رایگان بیشتر به وبسایت و پیج ما مراجعه کنید.

بهترین کلینیک دامپزشکی تهران کجاست؟

کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱