کلینیک دامپزشکی روژان
خون آمدن از بینی (Epistaxis) در سگ و گربه

خون آمدن از بینی (Epistaxis) در سگ و گربه

خون آمدن از بینی (Epistaxis) در سگ و گربه

سبب‌های بیماری:

ضربه و ضغطه مهم‌ترین عامل محسوب می‌شود اجسام خارجی، نئوپلاسم عفونت‌های انگلی، التهاب یا قرحه حفرات بینی از عوامل مسببه بیماری هستند. هرگاه ضربه و ضغطه وارده بر بینی سبب این بیماری گردد. در این صورت خونریزی از بینی از علائم این گونه عوارض محسوب می‌شود. در سگ و گربه این بیماری ممکن است به طور Idiopathicایجاد گردد. هنگام بروز این حالت خونریزی مربوط به حالت مرضی بوده و علت آن نامشخص و باصطلاح خودبخودی تلقی می‌گردد.

لوله‌گذاری در داخل نای در سگ. حنجره قابل رؤیت شده با به کار بردن یک دستگاه Laryngoscopeزبان به جلو کشیده شده و نوک تیغه Laryngoscopeدر قاعده زبان در تای زبانی اپی گلوتی (Glossoepiglothic) قرار داده شده است.

تشخیص:

خصوصیت خونریزی این بیماری را از Hemoptysisیعنی خونریزی همراه با سرفه که منشأ آن حنجره و قصبه‌الریه و برنش است مشخص می‌کند زیرا در Epistaxisخونی که از بینی خارج می‌شود فاقد حبابچه‌های هوا است به علاوه کف دار نیست و این کاملاً با خونی که در بیماری  Hemoptysis از بینی خارج می‌شود فرق دارد چه در این حالت خون دارای حبابچه‌های هوا بوده و کف آلود می‌باشد و این علامت به
خوبی این دو نوع خونریزی را از یکدیگر مشخص می‌نماید.

در عمل پونکسیون و آسپیراسیون قفسه صدری (Thoracentesis) سوزن در پایین فضای بین دنده‌ای برای کشیدن مایع وارد می‌شود (A) و در بالا برای کشیدن هوا در Pneumothorax(وجود گاز در داخل حفره جنب) وارد می‌شود.

درمان:

توجه داشته باشید تشخیص و درمان بیماری صرفا بر عهده دامپزشک است و در اینجا چند نمونه ساده از درمان ها آورده شده است.

  • استفاده از کمپرس آب سرد بسیار نافع است و بدین منظور بهتر است هر دو حفره بینی کمپرس شوند و تامپون را در داخل بینی وارد نموده و به خوبی این قسمت را کمپرس نمود. داروهای منقبض کننده عروق خونی مثل محلول یک در هزار Epinephrineنافع بوده و بدین منظور می‌توان ۵/۰ تا ml 2 از آن را داخل وریدی یا زیر جلدی تزریق نمود.
  • استفاده از محلول Thrombineو تامپونه کردن سریع موضع در درمان بیماری مؤثر است.
  • تجویز ویتامین Kو Calciumو Tolonium Chlorideاز پیشرفت بیماری جلوگیری می‌نماید. در مواردی که بیماری شدید باشد انتقال خون نافع به نظر می‌رسد.
برونکوپنومونی سگ و گربه
ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

در این مقاله همه چیز در خصوص خون آمدن از بینی (Epistaxis) در سگ و گربه بررسی شد.

جهت دریافت اطلاعات رایگان بیشتر به وبسایت و پیج ما مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

تذکر مهم : این مطلب برگرفته از کتاب آنچه صاحب یک سگ باید بداند است. نکته قابل توجه این است که تشخیص و درمان هر بیماری ای الزاما بر عهده دامپزشک است. و درمان های نامبرده شده در مقالات وبسایت صرفا جهت آشنایی افراد با برخی مطالب ابتدایی است. بدیهی است که کلینیک و سایت روژان پت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص انجام اعمال خودسرانه افراد ندارد.جهت دریافت اطلاعات بیشتر درمورد منابع ما به این مقاله مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

بهترین کلینیک دامپزشکی تهران کجاست؟

 

کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱