کلینیک دامپزشکی روژان
بیماری‌های دستگاه تولید مثل پرندگان نر

الکتروفورز پروتئین در پرندگان

الکتروفورز پروتئین در پرندگان

 

در این مقاله الکتروفورز پروتئین در پرندگان بررسی خواهد شد:

الکتروفورز پروتئین

– اندازه گیری تفاوت کسری از پروتئین پلاسما می‌باشد- پزشک می‌تواند فراتر از تعداد سلول‌های سفید تمایز یافته، پاسخ پرنده به بیماری و استرس را اندازه بگیرد. استفاده همراه با خون شناسی، ابزاری با ارزش در ارزیابی وضعیت سلامت پرنده می‌باشد.

پروتئین پلاسما

از دو بخش عمده آلبومین و گلوبولین ها تشکیل شده است. آلبومین یک پروتئین ذخیره و حامل مولکول‌های دیگر است، در حالی که گلوبولین ها شامل پروتئین‌های التهابی، پروتئین‌های لخته شده و ایمونوگلوبولین ها می‌باشد. طیف وسیعی از عوامل فیزیولوژیک و بیماری بر میزان پروتئین موجود در خون تأثیر می‌گذارد، از جمله سن، جنس، رژیم غذایی، وضعیت هیدراتاسیون، خونریزی، التهاب و ترمیم بافت پرنده.

آلبومین و گلوبولین بیشتر به بخش‌های کوچک‌تر شکسته می‌شوند:

 1. پیش آلبومین اغلب در اندازه گیری‌ها آلبومین را در بر می‌گیرد. وقوع آن متغیر است، محققان مختلف غیبت یا حضور آن را در پرندگان در سنین و جنس مختلف گزارش کرده‌اند.. این ماده در اتصال تیروکسین و انتقال نقش دارد.
 2. آلبومین در کبد تولید می‌شود و به عنوان مخزن اصلی پروتئین‌ها عمل می‌کند. در ۷۵٪ فعالیت اسمزی پلاسما نقش دارد. نقش آن در حامل مواد معدنی، ویتامین‌ها، اسیدهای چرب و هورمون‌های تیروئید می‌باشد.
 3. گلوبولین ها از پنج بخش تشکیل شده‌اند:

 

 1. آلفا ۱ و ۲ گلوبولین در کبد تولید می‌شوند. آن‌ها شامل موارد زیر هستند:

 • ماکروگلوبولین ها – آنزیم‌های پروتئولیتیک را مهار می‌کنند.
 • لیپوپروتئین ها (انتقال چربی).
 • انتقال هپتوگلوبین – هموگلوبین.
 • انتقال سرولوپلاسمین – مس.
 1. آمیلوئید A –پروتئین التهابی حاد.

III. گلوبولین های بتا ۱ و ۲ نیز در داخل کبد تولید می‌شوند. آن‌ها شامل موارد زیر هستند:

 • کمپلمان: پروتئین‌های آنزیمی درگیر در تعامل آنتی بادی – آنتی ژن هستند.
 • haemopexin: پروتئین اتصال دهنده هم.
 • فریتین: پروتئین ذخیره آهن.
 • فیبرینوژن: فاکتور لخته شدن – غیر اختصاصی نشان گر التهاب
 • پروتئین واکنشی C: در پاسخ به آسیب بافتی، التهاب یا عفونت تولید می‌شود. سرکوب کننده سیستم ایمنیمی باشد، ترویج دهنده فاگوسیتوز، پلاکت‌ها را مهار می‌کند، سیستم کمپلمان را فعال می‌کند.
 • لیپوپروتئین ها.
 • برخی از ایمونوگلوبولین ها (IgM، IgA)
 1. IV. ترانسفرین یک گاما گلوبولین در مرغ‌ها می‌باشد (بتا گلوبولین در پستانداران).
 2. گلوبولین های گاما ایمونوگلوبولین های تولید شده توسط لنفوسیت‌های B هستند.
بیماری های التهابی عفونی پرندگان زینتی
ادامه مطلب

آن‌ها شامل موارد زیر هستند:

 • IgA: در مجاری روده یافت می‌شود.
 • IgM: اولین ایمونوگلوبولین تولید شده می‌باشد.
 • IgG: بعد از ۱۰-۱۴ روز جایگزین IgM می‌شود، هم چنین به عنوان IgY شناخته می‌شود.
 • IgN: در بعضی از پرندگان آبی یافت می‌شود.

الکتروفورز پروتئین EPH) ) از الکتروفورز، حرکت ذرات باردار به حالت تعلیق درآمده در محیط مختلف مایع (به عنوان مثال کاغذ، ژل)، تحت تأثیر یک میدان الکتریکی کاربردی استفاده می‌کند. کاربرد گسترده ای در جداسازی اندازه پروتئین پلاسما دارد و بنابراین در مطالعه بیماری‌هایی که در آن پروتئین‌های سرم و پلاسما تغییر می‌یابند، بسیار ارزشمند است.

ارسال نمونه برای الکتروفورز پروتئین

پلاسما باید برای EPH ارسال شود، همان طور که سرم در اثر فعالیت لخته شدن تولید می‌شود، میزان فیبرینوژن و سایر گلوبولین ها را در نمونه کاهش می‌دهد. خون را درون لیتیوم هپارین جمع می‌شود، سانتریفیوژشده، پلاسما برداشته و ارسال می‌شود.

در این مقاله الکتروفورز پروتئین در پرندگان بررسی شد.

در این مقاله الکتروفورز پروتئین در پرندگان بررسی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبسایت و اینستاگرام ما را دنبال نمایید

به روز ترین کلینیک دامپزشکی تهران، کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱

طب پرندگان زینتی

قبل از انجام هرگونه اقدام با دامپزشک خود مشورت نمایید؛ادمین و سایت روژان پت هیچگونه مسئولیتی در قبال اقدامات خودسرانه و عواقب ناشی از آن ندارد.