کلینیک دامپزشکی روژان
اسپروتریکوز سگ‌ها و گربه‌ها

اسپروتریکوز سگ‌ها و گربه‌ها

اسپروتریکوز سگ‌ها و گربه‌ها

عامل بیماری Sporotrachum Schenku می‌باشد که قرحه‌هائی روی پوست پدید می‌آورد و در بعضی مواقع این زخم‌ها در قسمت‌های داخلی بدن نیز مشاهده می‌شوند. این قارچ روی گیاهان به طور ساپروفیت به سر می‌برند و در اثر ورود به زخم‌های جلدی سگ‌ها و گربه‌ها در آن‌ها ایجاد بیماری می‌نماید. دوره کمون بیماری  ۳ – ۱۲ هفته است و به صورت قرحه‌هائی دیده می‌شود که بعدها موهای روی این قرحه‌ها در اثر جراحات چرکین از زخم‌ها می‌افتند.

 

عکس نودول‌های سفید مایل به خاکستری به علت Criptococcus Neoformans در پارانشیم ریه گربه

تشخیص و درمان بیماری

به وسیله آزمایش قرحه‌ها از نظر وجود قارچ عامل بیماری مشخص می‌شود و به وسیله کشت قارچ نیز می‌توان بوجود آن در قرحه‌ها پی برد.

عکس جراحات گرانولوماتور به علت Cryptococcus Neoformans در بیضه گربه

به منظور درمان بیماری استفاده از یدور پتاسیم و بدور سدیم تجویز شده است و می‌توان از طریق خوراکی این گونه داروها را تجویز نمود بعداً مالیدن تنتورید روی زخم‌ها نافع است و کم‌کم بعد از چند هفته بیماری بدین طریق معالجه می‌شود.

در این مقاله اسپروتریکوز سگ‌ها و گربه‌ها بررسی شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبسایت و اینستاگرام ما را دنبال نمایید

به روز ترین کلینیک دامپزشکی تهران، کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱

راهنمای پرورش، نگه‌داری و بیماری های متداول سگ و گربه، (بازنویسی کتاب آقای دکتر اوحدی نیا توسط آقای دکتر احمدرضا الهیار ترکمن)

قبل از انجام هرگونه اقدام با دامپزشک خود مشورت نمایید؛ادمین و سایت روژان پت هیچگونه مسئولیتی در قبال اقدامات خودسرانه و عواقب ناشی از آن ندارد.