کلینیک دامپزشکی روژان
خرگوش

تخمیر Caecal خرگوش

تخمیر Caecal

فرآورده‌های نهایی گوارش در معده و روده کوچک در روده بزرگ به دو جزء تفکیک می‌شوند: تکه‌های کوچک که به­صورت ماده­ای برای میکروارگانیسم‌های  caecalعمل می‌کند و تکه‌های بزرگ ماده چوبی غیر قابل هضم.

تکه‌های کوچک به درون میان­روده رانده می‌شوند که به­صورت حفره تخمیر باکتریایی عمل می‌کنند و مواد مغذی و آب مدام به آن اضافه می‌شود. بررسی فعالیت‌های آنزیمی میکروفلورا caecal نشان می‌دهد که کاربرد آمونیاک، اورولیزیز، پروتئولیز و سلولیزیز در این دسته اتفاق می‌افتد، همچنین Xylanolysis و pectinolysis نیز در این دسته روی می­دهد (کارابان او و پکیور، ۱۹۹۸). محتویات روده­ای که به لوله گوارش می‌رسد متشکل از غذای هضم­نشده، دفع فرآورده‌ها و مواد تولیدشده توسط دستگاه گوارش است.

تکه‌های کوچک کربوهیدرات‌های پیچیده مانند اولیگوساکارید، سلولز، همی سلولز و پکتین­ها که هضم نشده‌اند، برای فساد باکتریایی در روده کوچک به میان­روده می‌روند. پروتئین‌های گیاهی نیز که هم­مرز با اجزاء دیواره سلولی هستند، در میان­روده فاسد شده تا آمونیاکی تشکیل شود که اسیدهای آمونیاک را با میکروفلورا caecal سوخت و ساز نماید. فرآورده‌های پوست سلولی روده­ای و آنزیم‌های گوارشی به­صورت منبع نیتروژن برای ترکیب پروتئین عمل می‌کند (فراگا، ۱۹۹۸). یون‌های حل­شدنی مانند اوره از راه تراوش در سراسر دیواره caecal منتقل می‌شوند تا متابولیزه گردند.

رژیم‌های غذایی دارای پروتئین بالا:

رژیم‌های غذایی دارای پروتئین بالا، سطح اوره خون و سطوح آمونیاک caecal را افزایش می‌دهند (فراگا، ۱۹۹۸). در طول دوره‌های افت پروتئین، جهت تولید منبع نیتروژن برای ترکیبات اسید آمینه باکتریایی، اوره کاتابولیسم در میان­روده عبور می‌کند (فیکیت، ۱۹۸۹). موکوپلی ساکاریدها از سلول‌های goblet در غشاء به­صورت منبع کربوهیدرات مهمی برای تخمیر caecal عمل می‌کنند. شبه باکتری‌های spp، موکوپلی ساکاریدها را تخمیر می‌کند (چیکه، ۱۹۸۷). در خرگوش‌های سالم، تعداد زیاد باکتری‌های بی­هوازی metachromatic در میان­روده وجود دارد (لیکیز و چانگ، ۱۹۸۷). شبه باکتری‌های spp غیر بیماری­زای گرم منفی در فلورا تحکم دارند که متشکل از تنوع وسیعی از گرم مثبت و منفی، cocci، میله­ای‌ها (filaments)، coccobacilli و اسپروکتا است. گونه‌هایی مانند Bifidobacterium، Endophorus، کلسریدیوم، استرپتوکوک و Acuformis ها شناسایی شده‌اند (کارابانا و پیکیور، ۱۹۹۸؛ چیکی، ۱۹۸۷). بیش از ۷۴ نوع باکتری بی­هوازی از caecalmucosa andmany این گونه‌ها شناسایی نشده‌اند (استراو، ۱۹۸۸).

لاکتوباسیل و E. coli spp. معمولاً در فلورا روده نرمال خرگوش‌های بالغ وجود ندارد ولی احتمالاً در خرگوش‌هایی که رژیم غذایی دارای کربوهیدرات بالا و فیبر پایین مصرف کرده‌اند، وجود دارد. فلورای روده­ای دربرگیرنده بسیاری از پروتئازهای غیر بیماری­زا است. آمیب cuniculi، آمیب تنبل و بزرگی است که به تعداد زیاد در لوله روده بزرگ یافت می‌شود. تاژک سان duodenalis Giardia را می‌توان در دئودئوم یافت ولی سبب بیماری مزمن نمی‌شود. پروتئاز بیماری­زای arenon، Eutrichomastix، Enteromonas و Retortamonas spp. را می‌توان در میان­روده یافت (اون، ۱۹۹۲). اسیدهای چرب سبک از طریق میکروفلورا caecal تولید شده‌اند و در سراسر بافت پوششی caecal به­عنوان منبعی از انرژی خرگوش جذب می‌شوند.

تمیز کردن و dematting خرگوش‌ها
ادامه مطلب

و در ادامه:

محتویات Caecal دربرگیرنده ۶۰ تا ۷۰ درصد اسید استیک، ۱۵-۲۰ درصد اسید بوتریک و ۱۰ تا ۱۵ درصد اسید پروپیونیک است ولی میزان اسیدهای چرب سبک به نسبت محتویات فیبری رژیم غذایی ممکن است تغییر کند. بافت پوششی caecal ظرفیت انتقال الکترولیت بالایی دارد و با جذب مقادیر زیاد الکترولیت حاضر در مایع لامینال همراه است (کلئوس و همکاران، ۱۹۸۹). ترشحات آپاندیس مایع قلیایی در یون‌های بی­کربنات زیاد است که حاصل اسیدهای چرب سبک حاصل از تخمیر caecal است. آپاندیس همچنین دربرگیرنده بافت لنفاوی است. ترکیب میکروفلورا caecal ثابت نمانده و متأثر از زمان روز، سن و رژیم غذایی است. pH Caecal ریتم روزانه شبیه به رفتار تغذیه را دارد و قلیایی‌ترین ماده در صبح و اسیدی‌ترین در نیمه عصر است (بریور و کرایز، ۱۹۹۴).

caecalpH:

نوسانات مربوط به caecalpH بر جمعیت میکرو ارگانیسم‌های caecal تأثیر دارد. اسیدهای چرب سبک و اسید آمینه با افت caecal و تخمیر متأثر از caecal pH تولید می‌شوند. همانند هر سیستم کشت دائم، تعدادی مکانیسم در محل وجود دارند. بیکربنات ترشح­شده از آپاندیس به­صورت یک بافر عمل می‌کند. سایر مواد ازجمله فیبرها نیز ظرفیت بافری دارند که به گروه‌های کربوکسیل و هیدروکسیل مرتبط است (گیدینه و همکاران، ۱۹۹۸). نرخ تولید و جذب اسیدهای چرب سبک به نوع و موجود بودن ماده بستگی دارد. حرکت روده­ای منبع خوراک و آب را برای تخمیر میکروبی و جذب مواد غذایی متأثر می‌کند. به نظر می‌رسد انرژی محدودترین عامل برای بهینه­سازی فعالیت میکروبی باشد (فراگا، ۱۹۹۸).

در این مقاله همه چیز در خصوص تخمیر Caecal خرگوش بررسی شد.

جهت دریافت اطلاعات رایگان بیشتر به وبسایت و پیج ما مراجعه کنید.

بهترین کلینیک دامپزشکی تهران کجاست؟

کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱