کلینیک دامپزشکی روژان
کربوهیدرات برای خرگوش

کربوهیدرات برای خرگوش (الزامات رژیم غذایی خرگوش)

کربوهیدرات برای خرگوش

کربوهیدرات‌ها ترکیباتی از کربن، هیدروژن و اکسیژن با فرمول تجربی (CH2O)n هستند که n>3 دارند. برخی مولکول‌ها دربرگیرنده فسفر و نیتروژن‌ بوده و از (CH2O)n پیروی نمی‌کنند (یعنی دی اکسید ریبوز C5H10O4 است). کربوهیدرات‌ها را می‌توان بر اساس پیچیدگی ساختارشان به­صورت مونوساکاریدها، الیگوساکاریدها، پلی ساکاریدها و کربوهیدرات‌های پیچیده مانند گلیکوپروتئین­ها طبقه­بندی نمود. کربوهیدرات‌ها را می‌توان به­صورت قندها، نشاسته‌ها و فیبر نیز دسته­بندی کرد. قندها و نشاسته‌ها عمدتاً در سلول‌های گیاهی یافت شده و معمولاً توسط آنزیم‌های روده­ای هضم می‌­شوند ولی فیبرها عملکرد ساختاری (به­عنوان بخشی از دیواره سلول تعیین شده است) دارند و آنزیم تولیدشده توسط میکروفلورای روده­ای این فیبرها را هضم می‌کند. برخی فیبرها به­صورت هضم­نشده (فیبر غیر قابل هضم) دفع یا در میان­روده برای تولید اسیدهای چرب سبک تخمیر می‌شوند (فیبر قابل تخمیر یا هضم­شدنی).

کربوهیدرات‌ها منبع مهمی از انرژی هستند. آن‌ها از معده و روده کوچک قابل هضم بوده یا اینکه با میکروفلورای caecal تخمیر یا فاسد می‌شوند. قندهای مونوساکارید ساده مانند گلوکز، فروکتوز و گالاکتوز از روده کوچک با روشی مشابه به گونه‌های دیگر جذب می‌شوند. نشاسته‌ها، پلی ساکاریدهایی هستند که به میزان فراوان در دانه‌ها، میوه‌ها، سیبک­ها (tubers) و ریشه‌ها یافت شده و به قندهای ساده در خلال گوارش شکسته می­شوند. واکنش توسط آمیلازی که توسط غدد بزاقی و پانکراس ترشح می‌شود، کاتالیز شده و در کائتوروف­ها نیز درنتیجه ترکیبات باکتریایی وجود دارد. فعالیت آمیلاز در معده توسط pH معدی محدود شده و pH<3.2 هیچ فعالیت آمیلازی وجود ندارد یا بسیار اندک است (بلس و گیدنه، ۱۹۹۸). در خلال کائوکوتروفی که pH معدی تمایل به افزایش دارد، فعالیت آمیلاز زیاد می‌شود.

در ادامه:

سن خرگوش، سطوح تغذیه و نوع نشاسته گوارش و جذب را در روده کوچک متأثر می‌سازد. برای مثال، نشاسته‌های cereal قابل تخمیرتر از نشاسته‌های ریشه‌ها و سیبک­ها هستند. نشاسته یافت­شده در گیاهان به­صورت دانه‌هایی هستند که در آب حل نمی‌شوند ولی زمانی که تعلیق نشاسته در آب گرم می‌شود، دانه‌ها متورم شده و شکل ژلاتینی به خود می­گیرند. نشاسته‌های ژلاتینی ممکن است با پروتئین‌هایی که قابلیت هضم نشاسته و پروتئین را کاهش داده‌اند، شکل پیچیده­ای ایجاد کنند (چیکه، ۱۹۸۷). فرآیندهای ساخت غذا و مکمل‌های آنزیم خارجی نیز متأثر از نشاسته قابل هضم هستند (بلس و گینه، ۱۹۹۸). آمیلاز پانکراس مهم‌ترین آنزیم است و همچنان که رژیم غذایی نشاسته­ای می‌شود، ترشح آمیلاز بیشتر را به دنبال دارد. بسیاری از نشاسته‌ها به گلوکز شکسته شده و مستقیماً جذب می‌شوند. نشاسته­ای که در روده کوچک هضم و جذب نشده است، به­ صورت ماده­ای برای تخمیر باکتریایی از میان­روده عبور می‌کند.

هم نشینی خرگوش ها
ادامه مطلب

تاثیر سن خرگوش بر تجزیه کربوهیدرات:

نشاسته باقیمانده­ای که به میان­روده می‌رسد، توسط میکروفلورای caecal تخمیر شده تا لاکتیک و اسیدهای چرب سبک را ایجاد نماید و مستقیماً جذب شود. نشاسته اضافی رسیده به میان­روده با “بارگذاری زیاد کربوهیدرات” عامل مستعد در توسعه enterotoxaemia خرگوش‌های جوان در نظر گرفته شده است. Clostridium spiroforme نیاز به گلوکز به­ عنوان بستری برای تولید مقدار کم سم و گلوکزی دارد که در مدت تخمیر باکتریایی کربوهیدرات به دست می‌آید (چیکه، ۱۹۸۷). در واحدهای تجاری،  enterotoxaemiaدر خرگوش‌های جوان با کربوهیدرات زیاد و فیبر کم در رژیم غذایی ارتباط دارد.

ولی این شرایط برای خرگوش خانگی بالغی که به رژیم غذایی دارای نشاسته زیاد حساس است، متفاوت خواهد بود (لاوی، ۱۹۹۸). پژوهش اخیر نشان می­دهد که قابل هضم بودن نشاسته در خرگوش‌های جوان و بالغ متفاوت است. به نظر می‌رسد که خرگوش‌های بالغ نشاسته را بیشتر از خرگوش‌های جوان هضم می­کنند. در خرگوش‌های بالغ، مقادیر بسیار اندکی از نشاسته به caecocolic می‌رسد. حتی در خرگوش‌های شیرخواری که مقادیر زیادی کربوهیدرات مصرف می‌کنند، تقریباً همه نشاسته قبل از رسیدن به میان­روده، هیدرولیز می‌شود (بلاس و گیدنی، ۱۹۹۸)؛ بنابراین، نقش نشاسته به­عنوان عامل زمینه­ساز عدم تعادل میکروفلورای caecal و توسعه اختلالات روده­ای نامشخص باقی مانده است. پژوهش میدانی نتایج متناقضی را در نظر گرفته است (بلاس و گیدنی، ۱۹۹۸، چیکه، ۱۹۸۷).

در هر حال، توافق کلی این است که بارگذاری زیاد کربوهیدرات‌های تخمیرشدنی سریع در روده بزرگ، احتمال اختلالات گوارشی را حداقل در خرگوش‌های تازه از شیر گرفته، افزایش می‌دهد. نشاسته رژیم غذایی بر ترکیبات شیمیایی محتویات caecal پشکل سفت و نرم تأثیری ندارد (کارابانا او و همکاران، ۱۹۸۸).

در این مقاله همه چیز در خصوص کربوهیدرات برای خرگوش (الزامات رژیم غذایی خرگوش) بررسی شد.

جهت دریافت اطلاعات رایگان بیشتر به وبسایت و پیج ما مراجعه کنید.

بهترین کلینیک دامپزشکی تهران کجاست؟

کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳