کلینیک دامپزشکی روژان
گزانتوما در پرندگان

گزانتوما در پرندگان

گزانتوما در پرندگان

 

در این مقاله گزانتوما در پرندگان بررسی خواهد شد:

بروز

گزانتوما توده‌های خوش خیم محلی تهاجمی متشکل از ماکروفاژهای کف دار، سلول‌های غول پیکر چند هسته ای و بلورهای کلسترول می‌باشند. آن‌ها در هر پرنده ای در هر سنی دیده می‌شوند. آن‌ها توسط برخی از نویسندگان به عنوان یک مشکل متابولیک (هایپرکلسترولمی) همراه با پاسخ التهابی به دنبال محلی سازی تروما و خونریزی همراه با رسوب کلسترول، باعث ایجاد یک واکنش التهابی می‌شوند.

ارائه بالینی

گزانتوما به طور کلی توده‌های شکننده، زرد رنگ، با ظاهر چرب می‌باشند که ممکن است در هر جایی روی بدن واقع شوند، اما اغلب روی بال دیستال، روی بخش شکمی شکم و روی جناغ دیده می‌شوند. به ندرت، در داخل اندام‌هایی مانند استخوان‌ها، مغز و کبد دیده می‌شوند. ضایعات ممکن است خارش داشته باشند و اغلب با سایر پاتولوژی‌ها مانند لیپوماس، فتق و محل‌های تحریک مزمن (به عنوان مثال ضربه نوک بال) همراه می‌باشند. گاهی اوقات به دلیل تکرار خودزنی خونریزی می‌کنند.

تشخیص

تشخیص از روی ظاهرفیزیکی توده انجام می‌شود و توسط نمونه برداری تأیید می‌شود. هیستوپاتولوژی توده‌های ماکروفاژهای کف دار و سلول‌های غول پیکر چند هسته ای مرتبط با شکاف‌های کلسترول را نشان می‌دهد. بسیاری از پرندگان دارای یک هایپر کلسترولمی همزمان هستند، گرچه این سازگار نیست.

مدیریت

برداشتن با جراحی غالباً دشوار است که به دلیل ماهیت گسترده ضایعه، شکنندگی بافت و پوست پوشاننده و ضایعه عروق می‌باشد، که نیاز به هموستاز خوب دارد. گزانتوماتوز دردناک شدید روی بال‌های دیستال ممکن است به قطع عضو نیاز داشته باشد.

در این مقاله گزانتوما در پرندگان بررسی  شد.

بیماری هایپرکراتوز پرندگان زینتی
ادامه مطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبسایت و اینستاگرام ما را دنبال نمایید

به روز ترین کلینیک دامپزشکی تهران، کلینیک دامپزشکی روژان

۰۹۱۲۹۲۶۳۰۵۵- ۷۷۴۶۱۳۶۸-۰۲۱

طب پرندگان زینتی

قبل از انجام هرگونه اقدام با دامپزشک خود مشورت نمایید؛ادمین و سایت روژان پت هیچگونه مسئولیتی در قبال اقدامات خودسرانه و عواقب ناشی از آن ندارد.